... گاهی دلش برای خودش تنگ میشود! کرده ام خاطر خود را به تمنای تو خوش.... اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک... تا نگردی "آشنا" زین پرده رازی نشنوی... گوش نامحرم نباشد... آنان که بحر را به نظر در سبو کنند آیا شود سبوی مرا زیر و رو کنند فریاد انت ربی الاعلی کنم بلند در حشر اگر مرا به علی روبرو کنند باید فحش بزارم برا اونایی که میان میخونن و نظر نمیدن...ولی این کار رو نمیکنم! tag:http://nasim-e-ashna.mihanblog.com 2020-09-22T04:01:42+01:00 mihanblog.com هش دار 2015-01-26T12:03:50+01:00 2015-01-26T12:03:50+01:00 tag:http://nasim-e-ashna.mihanblog.com/post/121 آشنا هو السلام...هشدار است بیشتر برای خودم و بعد برای کسی که شاید این حرافی ها را در این خرابه خوانده باشد...گفتیم برنامه دارد برای خلقتش و برای خلقت خلیفه اش.کفتیم برای عالم برنامه دارد...گفتیم نکند خواب مانده باشیم...اما..ببین بیا با خودمان رو راست باشد.خدا برنامه اش را معطل یک لا قبایی مثل من نمیگذاردخدا برنامه اش را جلو میبرد.برنامه خدا با هیچ چیز متوقف نمیشودوقتی یک قطار عظیم به راه میافتد دیگر هیچ چیز جلو دارش نیستاگر سوار این قطار شدی...اما اگر سوار نشدی این قطار میرود و میگذردصبر نمیکند که تو

هشدار است بیشتر برای خودم و بعد برای کسی که شاید این حرافی ها را در این خرابه خوانده باشد...

گفتیم برنامه دارد برای خلقتش و برای خلقت خلیفه اش.
کفتیم برای عالم برنامه دارد...
گفتیم نکند خواب مانده باشیم...

اما..

ببین بیا با خودمان رو راست باشد.
خدا برنامه اش را معطل یک لا قبایی مثل من نمیگذارد
خدا برنامه اش را جلو میبرد.
برنامه خدا با هیچ چیز متوقف نمیشود
وقتی یک قطار عظیم به راه میافتد دیگر هیچ چیز جلو دارش نیست
اگر سوار این قطار شدی...
اما اگر سوار نشدی این قطار میرود و میگذرد
صبر نمیکند که تو سوار بشوی یا نشوی
اصلا من که هستم که سوار بشوم یا سوار نشوم
فرقش برای خودم است
سوار بشوم همراه این قطار رفته ام
در مقصد میتوانم بگویم من هم با این قطار آمدم

اگر با برنامه خدا همراه شویم
اگر برنامه را بیابیم و همراهی اش کنیم
اگر سعی در پیشبرد آن داشته باشیم
افتخارش میماند برایمان
بعدا خودمان رو سفیدیم
اگر هم نه که خدا معطل من و امثال من نیست که بیاییم برنامه اش را جلو ببریم
من نبودم دیگری اون نبود دیگری و اگر هیچ کس نبود خودش برنامه اش را جلو میبرد بدون واسطه...

همین.

پ.ن: خوب است آدم چشمش تیز باشد به دست امامش به خواست امامش و به افعال امامش
پ.ن: اگر فکر میکنیم و اعتقاد داریم امام حی داریم پس بگردیم و افعالش را در دنیا ببینیم
پ.ن: برای منه مدعیه تشیع بد است که اتفاقات را به همه چیز نسبت بدهم الا امامم
پ.ن: خوشحالم خوشی برادری را میبینم که عمری با هم گذارندیم....مبارک است اخوی
پ.ن: برای حال ما هم دعا کنید
پ.ن: هنوز هم شنیدن بعضی حرفها برایم سخت است
پ.ن: اللهم عجل فی فرج مولانا المهدی
]]>
بی عنوان 2015-01-24T13:28:35+01:00 2015-01-24T13:28:35+01:00 tag:http://nasim-e-ashna.mihanblog.com/post/119 آشنا هو السلام...دلم از دلش بی خبر مانده و مرا میکشد درد وامانده و به سردی سرودی ز بر خوانده ومن و این دل زار و درمانده وخیالی که من را ز غم میکشدچه شبها که با خاطرش رد شد وچه غمها که با بغض ممتد شد وچه ده ها که از عشق او صد شد وچه عشقی که یک روز بی حد شد وخیالی که من را ز غم میکشددگر باید از نو دلی ساخت وفرس را سوی دیگری تاخت ودل و عقل در مجمر انداخت و قماری بباید دو سر باخت وخیالی که از غم مرا میکشد...همین.پ.ن: شعر میگوید که آرامش کندپ.ن: شعر ناقص است.پ.ن: هیچ ربطی به حالم نداشت صر


دلم از دلش بی خبر مانده و 
مرا میکشد درد وامانده و 
به سردی سرودی ز بر خوانده و
من و این دل زار و درمانده و
خیالی که من را ز غم میکشد
چه شبها که با خاطرش رد شد و
چه غمها که با بغض ممتد شد و
چه ده ها که از عشق او صد شد و
چه عشقی که یک روز بی حد شد و
خیالی که من را ز غم میکشد
دگر باید از نو دلی ساخت و
فرس را سوی دیگری تاخت و
دل و عقل در مجمر انداخت و 
قماری بباید دو سر باخت و
خیالی که از غم مرا میکشد...


همین.

پ.ن: شعر میگوید که آرامش کند
پ.ن: شعر ناقص است.
پ.ن: هیچ ربطی به حالم نداشت صرفا گفتمش
پ.ن: بعضی حرفا برا شنیدن خوب نیستن...ینی وقتی میشنویشون ...بماند.
پ.ن: بعضی حرفا رو نباید از بعضی ها شنید ینی از اونا شنیدن دردش رو بیشتر میکنه.
]]>
آشفته نویسی... 2015-01-14T21:33:02+01:00 2015-01-14T21:33:02+01:00 tag:http://nasim-e-ashna.mihanblog.com/post/118 آشنا هو السلام....چیزی ندارم بنویسم.و السلام...پ.ن: گمان ز موی سپیدم مبر به عمر دراز...جوان ز حادثه ای پیر میشود گاهی.پ.ن: دیگه تعدادشون زیاد شده این موهای سپید.پ.ن: بلاتکلیفی رو اصلا اصلا اصلا دوست ندارم.پ.ن: یه موقعی دوست داشتم با دوربین برم بیرون و عکس بگیرم....دیگه دستم به دوربین نمیره.پ.ن: دلتنگ دلتنگ دلتنگم.پ.ن:‌ و دلتنگ دیدار شدم خیلی وقت است توفیقش را نداشتم.پ.ن: بعضی حال ها را دوست دارم.پ.ن: برایم، برایش، برایمان دعا کنید.همین. هو السلام....


چیزی ندارم بنویسم.


و السلام...

پ.ن: گمان ز موی سپیدم مبر به عمر دراز...جوان ز حادثه ای پیر میشود گاهی.
پ.ن: دیگه تعدادشون زیاد شده این موهای سپید.
پ.ن: بلاتکلیفی رو اصلا اصلا اصلا دوست ندارم.
پ.ن: یه موقعی دوست داشتم با دوربین برم بیرون و عکس بگیرم....دیگه دستم به دوربین نمیره.
پ.ن: دلتنگ دلتنگ دلتنگم.
پ.ن:‌ و دلتنگ دیدار شدم خیلی وقت است توفیقش را نداشتم.
پ.ن: بعضی حال ها را دوست دارم.
پ.ن: برایم، برایش، برایمان دعا کنید.

همین.
]]>
خانه پدری... 2014-12-23T17:50:30+01:00 2014-12-23T17:50:30+01:00 tag:http://nasim-e-ashna.mihanblog.com/post/116 آشنا هو السلام...مولا نمازشان را تمام کردند.خون از فرق مبارکشان جاری بود.مشتی خاک برداشتندآنرا نگاه کردندفرمودندمنها خلقناکمو فیها نعیدکمو منها نخرجکم تارة اخریو خاک را بر زخم سر ریختندسه روز بعد از دنیا رفتندامام حسن و امام حسین علیهم السلام پیکر مولا را شبانه از کوفه تا نجف آوردندو در نجف به خاک سپردند در قبری که نوح نبی برای مولا آماده کرده بوددر راه برگشتمتوجه خرابه ای شدند که صدای ناله ای از آن میامدوارد خرابه شدندپیرمرد نابینایی را یافتند که ناله میکردامام حسن علیه السلام فرمودندپیرمرد مشکل

مولا نمازشان را تمام کردند.
خون از فرق مبارکشان جاری بود.
مشتی خاک برداشتند
آنرا نگاه کردند
فرمودند
منها خلقناکم
و فیها نعیدکم
و منها نخرجکم تارة اخری
و خاک را بر زخم سر ریختند
سه روز بعد از دنیا رفتند
امام حسن و امام حسین علیهم السلام پیکر مولا را شبانه از کوفه تا نجف آوردند
و در نجف به خاک سپردند در قبری که نوح نبی برای مولا آماده کرده بود
در راه برگشت
متوجه خرابه ای شدند که صدای ناله ای از آن میامد
وارد خرابه شدند
پیرمرد نابینایی را یافتند که ناله میکرد
امام حسن علیه السلام فرمودند
پیرمرد مشکلی داری؟
عرض کرد نه
فرمودند پس چررا نالانی
عرض کرد منتظرم
فرمودند منتظر چه کسی
عرض کرد 
همنشین و دوستی دارم
هر شب به سراغم میاید
مقداری غذا میاورد
مینشینیم و به صحبت میپردازیم
چندی است نیامده
من جز او کسی را ندارم
منتظر او هستم
فرمودند
پیرمرد نام دوست تو چیست
عرض کرد نامش را نمیدانم
فرمودند کیست؟
عرض کرد نمیدانم
بعد از چند سوال فرمودند
پیرمرد آن کسی که شبها به سراغت می آمد پدر ما بود امیر مومنان
و ما از تدفینش بازمیگردیم....

به هیچی کاری ندارم
ولی...
منم دوست دارم منتظر باشم

همین.

]]>
رضایت. 2014-10-13T11:17:49+01:00 2014-10-13T11:17:49+01:00 tag:http://nasim-e-ashna.mihanblog.com/post/114 آشنا هو السلام...پیش نوشت:ان شالله که مبارک است برایمان اعیاد قربان و غدیر.الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب.اما بعد:قال رسول الله صلى الله علیه وآله: «یا سلمان، حبّ فاطمة ینفع فی مئة من المواطن أیسر تلک المواطن: الموت و القبر والمیزان و المحشر و الصراط و المحاسبة فمن رضیت عنه ابنتی فاطمة رضیت عنه و من رضیت عنه رضی الله عنه و من غضبت علیه ابنتی فاطمة غضبت علیه و من غضبت علیه غضب الله علیه یا سلمان ویل لمن یظلمها و یظلم بعلها أمیر المؤمنین علیا و ویل لمن ی هو السلام...

پیش نوشت:

ان شالله که مبارک است برایمان اعیاد قربان و غدیر.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب.

اما بعد:

قال رسول الله صلى الله علیه وآله: «یا سلمان، حبّ فاطمة ینفع فی مئة من المواطن أیسر تلک المواطن: الموت و القبر والمیزان و المحشر و الصراط و المحاسبة فمن رضیت عنه ابنتی فاطمة رضیت عنه و من رضیت عنه رضی الله عنه و من غضبت علیه ابنتی فاطمة غضبت علیه و من غضبت علیه غضب الله علیه یا سلمان ویل لمن یظلمها و یظلم بعلها أمیر المؤمنین علیا و ویل لمن یظلم ذرّیتها و شیعتها».

ای سلمان، حبّ فاطمه در 100 جا نافع و مفید است، میسّرترین و راحت‌ترین آنجاها: هنگام مردن، در قبر، در میزان، در محشر، در صراط، در محاسبه، پس هر که که دخترم فاطمه از او راضی شود من هم از او راضی می‌شوم و کسی که من از او راضی شوم خدا از او راضی می‌شود و هر کس که دخترم فاطمه بر او غضب کند من هم بر او غضبناک می‌شوم و هر کس که من بر او غضبناک شوم خدا بر او غضبناک می‌شود. ای سلمان وای بر کسی که به او و به شوهر او أمیر المؤمنین علی ظلم و ستم کند و وای بر کسی که به نسل و شیعه او ظلم و ستم کند.

خلاصه اش اینکه برادر من اگر میخواهی زندگیت مورد رضایت خدا و رسولش باشد. در زندگی به دنبال رضایت فاطمه سلام الله علیها باش. 


همین.

پ.ن : ندارد.
پ.ن : عَالِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلَىٰ غَیْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ یَسْلُكُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ سوره جن
پ.ن : و تو چه میدانی که غیب چیست...

]]>
مدتی است... 2014-10-05T19:42:40+01:00 2014-10-05T19:42:40+01:00 tag:http://nasim-e-ashna.mihanblog.com/post/112 آشنا هو السلام...نه آشنا نه همدمی، نه شانه ای ز دوستی که سر نهی بر آن دمیچراغ مرد خسته را کسی نمیفروزد از حضور خویش...همین. هو السلام...


نه آشنا نه همدمی، نه شانه ای 
ز دوستی که سر نهی بر آن دمی
چراغ مرد خسته را 
کسی نمیفروزد از حضور خویش...
همین.

]]>
همینطوری 2014-10-05T19:17:31+01:00 2014-10-05T19:17:31+01:00 tag:http://nasim-e-ashna.mihanblog.com/post/110 آشنا هو السلام...داشتم چرخ میزدم در نگاشته های گذشته دیدم یه جا یه شعر نوشتمحضرت قیصر میفرماید که:آن مرغ که پر زند به بام و در دوستخواهد که دهد سر به دم خنجر دوست"این نکته نوشته اند بر دفتر عشق""سر دوست ندارد آنکه دارد سر دوست"همین.

داشتم چرخ میزدم در نگاشته های گذشته دیدم یه جا یه شعر نوشتم


حضرت قیصر میفرماید که:

آن مرغ که پر زند به بام و در دوست
خواهد که دهد سر به دم خنجر دوست
"این نکته نوشته اند بر دفتر عشق"
"سر دوست ندارد آنکه دارد سر دوست"


همین.

]]>
دردواره. 2014-09-26T18:38:52+01:00 2014-09-26T18:38:52+01:00 tag:http://nasim-e-ashna.mihanblog.com/post/109 آشنا هو السلام...حالمان بد نیست غم کم می خوریمکم که نه! هر روز کم کم میخوریمهمین.

حالمان بد نیست غم کم می خوریم
کم که نه! هر روز کم کم میخوریم

همین.
]]>
یا ایها الناس... 2014-07-09T11:08:39+01:00 2014-07-09T11:08:39+01:00 tag:http://nasim-e-ashna.mihanblog.com/post/108 آشنا هو السلام....یه مقدمه...اللهم رب الشهر رمضان.مبارک باشد ان شالله حلول ماه مبارک رمضان.همیناما بعد...از خصوصیات مومن زیرک بودن اوست. خب پس بیاید زیرک باشیم.یه مثال : یه مهمونی رو در نظر بگیرید.تو این مهمونی صاحب مهمانی یک سفره ای پهن کرده.از یه عده از خویشان و نزدیکان و دوستان و ... هم دعوت کرده که بیان خونش سر این سفره بشینن.خب حالا حالت این مهمونی رو در نظر بگیرید.آدمای توی این مهمونی به دو دسته تقسیم میشن.1- آدم های بزرگتر که سر سفره نشستن و مشغول خوردن غذا هستن2- بچه هایی که مشغول بازی هو السلام....

یه مقدمه...

اللهم رب الشهر رمضان.
مبارک باشد ان شالله حلول ماه مبارک رمضان.
همین

اما بعد...

از خصوصیات مومن زیرک بودن اوست. خب پس بیاید زیرک باشیم.

یه مثال : 

یه مهمونی رو در نظر بگیرید.
تو این مهمونی صاحب مهمانی یک سفره ای پهن کرده.
از یه عده از خویشان و نزدیکان و دوستان و ... هم دعوت کرده که بیان خونش سر این سفره بشینن.
خب حالا حالت این مهمونی رو در نظر بگیرید.
آدمای توی این مهمونی به دو دسته تقسیم میشن.
1- آدم های بزرگتر که سر سفره نشستن و مشغول خوردن غذا هستن
2- بچه هایی که مشغول بازی و خوشحالی اند و تو حال خودشونند.

خب حالا برگردیم به حرف خودمون.


خدا من و شما رو دعوت کرده سر سفره اش. دعوت کرده به مهمونی ای که سالی یک بار برگذارش میکنه.
دعوت کرده به جایی که توش بزرگترین و عظیم ترین نعماتش رو سر سفره گذاشته.
جایی که دنبال بهانه میگرده به بنده اش لطف کنه.
جایی که دنبال بهانه میگرده به بنده اش عطا کنه.
جایی که دنبال بهانه میگرده بنده اش رو ببخشه.

بدون هیچ چشم داشتی هم همه رو دعوت کرده.
حالا بیا تصمیم بگیریم.
میخوای اون بچه ها باشیم که کیف میکنن و بازی میکنن و خوش میگذرونن. منتها آخرش به زور پدر و مادر اگه بخورن یکی دو لقمه از سفره صاحب خونه میخورن
یا اینکه مثل اون آدم بزرگا باشیم که نشستن سر سفره و حواسشون به سفره و غذا های سر سفره است.

خدا نکنه که این ماه بگذره و ما هنوز تو بچه گی خودمون از این ماه هیچی بهره برداری نکرده باشیم.
یادمون باشه که فرصت های خدا برا ما ماندنی نیست.
و باز یادمون باشه که فرصت ما خیلی کمه. خیلی کم.
همین.

پ.ن : ما را به دعا کاش نسازند فراموش ... رندان سحرخیز که صاحب نظرانند.
]]>
ضیافة الله... 2014-06-29T00:37:10+01:00 2014-06-29T00:37:10+01:00 tag:http://nasim-e-ashna.mihanblog.com/post/107 آشنا هو السلام....خوبه که تو زندگی یاد بگیریم وقتمون رو همش رو هدر ندیم و یک مقداریش رو هم در راهی که میخوایم تو اون راه حرکت کنیم خرج کنیم.اما بعد...سلام. بر ماه خدا.ماهی که اگه بیای داخلش و به آخرش بررسی و بخشیده نشی (خدای ناکرده) خیلی اوضات ناجورهخوبه که تو زندگیمون یک راه رو انتخاب کنیم برای رفتن. حالا هر راهی که دوست داری. بعد باز خوبه که تو زندگی سعی کنیم که اون راهی که انتخاب کردیم راهی باشه که اقرب لتقوی باشهبعد حالا خوبه که سعی کنیم زمان های زندگیمون رو در راهی که انتخاب کردیم صرف کنیم.

خوبه که تو زندگی یاد بگیریم وقتمون رو همش رو هدر ندیم و یک مقداریش رو هم در راهی که میخوایم تو اون راه حرکت کنیم خرج کنیم.

اما بعد...

سلام. بر ماه خدا.
ماهی که اگه بیای داخلش و به آخرش بررسی و بخشیده نشی (خدای ناکرده) خیلی اوضات ناجوره

خوبه که تو زندگیمون یک راه رو انتخاب کنیم برای رفتن. حالا هر راهی که دوست داری. 
بعد باز خوبه که تو زندگی سعی کنیم که اون راهی که انتخاب کردیم راهی باشه که اقرب لتقوی باشه
بعد حالا خوبه که سعی کنیم زمان های زندگیمون رو در راهی که انتخاب کردیم صرف کنیم.

(سه جمله بالا حاصل بست دو جمله ای جمله اول بود!)

اما بعد...

فرصتی در اختیار ما قرار دادن که اگه از این فرصت استفاده نکنیم ضرری کردیم که نگو و نپرس.
فرصتی که هر چه قدر ازش استفاده کنیم بازم جا داره و تمومی توش معنی نداره.
فرصتی که انگار انداختنت تو یه دریا هر چی آب برداری تموم نمیشه.
فرصتی که ته نداره و هر چی خودت بخوای و بتونی خودت رو تو اون موقعیت نگه داری تموم نمیشه و امتداد داره.


بعد دوباره خوبه که ادم نسبت به فرصتهایی که در زندگی براش محیا میشه و نسبت به موقعیت هایی که در زندگی داره مثل یه مسافر قطار نسبت به مناظر اطراف برخورد نکنه. یه مسافر وقتی تو قطار نشسته و قطار داره از یه جا رد میشه نهایتا میتونه در حد نگاه کردن به بیرون از اون محل استفاده کنه. مثلا بگه الان داریم از این جنگل زیبا رد میشیم. ااااااا چقدر قشنگه.
قطار عمر ما داره به سرعت از دنیا رد میشه و در مقاطع مختلف از موقعیت ها و فرصت های زیادی عبور میکنه که شاید بشه به یقین گفت یکی از این فرصت ها فرصت ماه مبارک رمضان است.
خوبه که وقتی به این ماه میرسیم از این قطار پیاده شیم و نهایت بهره رو از این فرصت ببریم.
و بهتره که از قطار جا بمونیم و تا اونجایی که میشه تو این موقعیت بمونیم.


همین دیگه!

پ.ن : سعی کردم خلاصه همه پست رو به صورت فاکتور گیری شده در یک جمله اولش بگم!
پ.ن : این شبها دعا کنید این حقیر را
پ.ن : آخ جون ماه رمضون
پ.ن : یا علی و یا عظیم
]]>
کمی دیر...اما 2014-06-18T10:02:50+01:00 2014-06-18T10:02:50+01:00 tag:http://nasim-e-ashna.mihanblog.com/post/106 آشنا هو السلام....یکمی دیر شده اما خب بازز بهتره از هیچیه...خیلی بی مقدمه اول مقدمه رو بگم تا بعد.امام سجاد علیه السلام تو یه قسمت از صلوات شعبانیه میفرمایند: ....الطیبین الابرار الاخیار الذین اوجبت حقوقهم و فرضت علینا طاعتهم و ولایتهم ....آی بچه شیعه بدون که یه سری حق دارن اهل بیت علیهم السلام به گردنت که اون حقوق از لحاظ شرعی بهت واجبه... حق اخلاقی و اینا نیست از لحاظ شرعی واجبه... برو بگرد پیدا کن که چه باید بکنی در قبال این حق.اما بعد...وقتی مهمون میاد خونت شرط و ادب مهمون داری میگه تا وقتییکمی دیر شده اما خب بازز بهتره از هیچیه...

خیلی بی مقدمه اول مقدمه رو بگم تا بعد.

امام سجاد علیه السلام تو یه قسمت از صلوات شعبانیه میفرمایند:

....الطیبین الابرار الاخیار الذین اوجبت حقوقهم و فرضت علینا طاعتهم و ولایتهم ....

آی بچه شیعه بدون که یه سری حق دارن اهل بیت علیهم السلام به گردنت که اون حقوق از لحاظ شرعی بهت واجبه... حق اخلاقی و اینا نیست از لحاظ شرعی واجبه... برو بگرد پیدا کن که چه باید بکنی در قبال این حق.

اما بعد...

وقتی مهمون میاد خونت شرط و ادب مهمون داری میگه تا وقتی مهمونت نشسته سر سفره و داره از سفره ای که براش پهن کردی استفاده میکنه سفره رو جمع نکنی....
یادت باشه خدا از من و تو تو مهمونداری ناوارد تر نیست پس تا وقتی سر سفره هایی که خدا برات پهن میکنه بشینی خدا سفرش رو از جلوت پهن نمیکنه....
اینو داشته باش حالا حواست باشه که 
یا ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکة و الرحمة و المغفرة....
همه حواسا جمع که مهمونی دعوتیم....
چه اشکالی داره که تا اونجایی که میتونیم سر سفره این مهمونی بشینیم؟ چه اشکالی داره که وقتی ماه مبارک رمضان تموم میشه ما هنوز سر سفره ماه مبارک مونده باشیم. مطمئن باش نه نعمات سر سفرش تموم میشه نه تکراری میشه نه صاحب خونه بیرونت میکنه....

از ما گفتن بود.
همین.

پ.ن : اونجا صاحب داره خودش حواسش هست ولی خب ما هم نگرانیم
پ.ن : خدایا شر این زبون نفهما رو از سر شیعه دور کن
پ.ن : دیگه قدر اون قورباغه که آب تو دهنمون جا میشه که
پ.ن : یاد بگیریم چشممون به دهن ولی باشه
پ.ن : اگه قبلی رو یاد گرفتیم یاد بگیریم چشم و حواسمون به خواست ولی باشه
پ.ن : این روزها که میگذرد ........ خدا رو شکر
پ.ن : من چرا اینجوریم؟
پ.ن : ببخش منو!
]]>
آسمان... 2014-05-17T05:40:22+01:00 2014-05-17T05:40:22+01:00 tag:http://nasim-e-ashna.mihanblog.com/post/105 آشنا هو السلام...امسال عید خوب بود...صحنتان هم مثل چشمان ما خیس بود و میشد عکس گنبدتان را در هر دو دید...اصلا انگار رنگ آسمان هم آنجا از همه جای دنیا بهتر است...انگار که نه رنگش از همه جای دنیا بهتر است.دل تنگم آقا جان دل تنگ دل تنگ...میطلبید ما را؟پ.ن : خورشید، ماه گنبد نورانی شماست مشهد همیشه موعد مهمانی شماست... بیچاره ایم و راه به جایی نمیبریم امیدمان به بخشش پنهانی شماست ما را خدا نوشته چنین عاشقت شویم با ارزش است هر چه که ارزانی شماست...
امسال عید خوب بود...

صحنتان هم مثل چشمان ما خیس بود و میشد عکس گنبدتان را در هر دو دید...

اصلا انگار رنگ آسمان هم آنجا از همه جای دنیا بهتر است...انگار که نه رنگش از همه جای دنیا بهتر است.

دل تنگم آقا جان دل تنگ دل تنگ...

میطلبید ما را؟پ.ن : خورشید، ماه گنبد نورانی شماست
مشهد همیشه موعد مهمانی شماست...
بیچاره ایم و راه به جایی نمیبریم
امیدمان به بخشش پنهانی شماست
ما را خدا نوشته چنین عاشقت شویم
با ارزش است هر چه که ارزانی شماست...
]]>
دردواره. 2014-05-17T03:35:56+01:00 2014-05-17T03:35:56+01:00 tag:http://nasim-e-ashna.mihanblog.com/post/104 آشنا هو السلام....میگفت گفتن تو راه خدا که میای نه تنها کمکت نمیکنن بلکه هلت هم میدن نمونش کربلا که شب عاشورا به اصحاب فرمودن برید....رفتم تو فکر. واقعا اینطوریه؟ واقعا اگه بخوای تو راه خدا قدم بزاری هلت میدن؟ نمیدونم!از یه طرف باید آدما امتحان بشن تا مطمئن بشیم به درد این راه میخورن و بی خود تو این راه نمودن و ارزش این راه رو دارن...ولی از یه طرف دیگه پس کَرمت چی میشه خدا!؟مگه نه اینه که اگه نبود رحمت واسعت غیر از حضرات معصومین کسی لایق بهشتت نبود! یه حساب سادست دیگه بیا با هم حساب کنیم اصن اون خوب

میگفت گفتن تو راه خدا که میای نه تنها کمکت نمیکنن بلکه هلت هم میدن نمونش کربلا که شب عاشورا به اصحاب فرمودن برید....

رفتم تو فکر. واقعا اینطوریه؟ واقعا اگه بخوای تو راه خدا قدم بزاری هلت میدن؟ نمیدونم!
از یه طرف باید آدما امتحان بشن تا مطمئن بشیم به درد این راه میخورن و بی خود تو این راه نمودن و ارزش این راه رو دارن...
ولی از یه طرف دیگه پس کَرمت چی میشه خدا!؟
مگه نه اینه که اگه نبود رحمت واسعت غیر از حضرات معصومین کسی لایق بهشتت نبود! یه حساب سادست دیگه بیا با هم حساب کنیم اصن اون خوب خوبه، اونی که از همه بهتره اونی که به سرش قسم میخورن... یه حدیثی هست قریب به مضمونش رو میگم که حضرت اونجا میفرمایند موقع حساب اینطوری نیست که بدیا رو با خوبیا بسنجن اول تمام حسناتت رو با نعمت های خدا میسنجن بعد هر چی موند اونموقع باقی مونده رو میارن با گناها میسنجن....خب دیگه من حرفی ندارم.....فـــــــــــاتحه! من که فکر نمیکنم احدی باشه که از پس این بربیاد غیر از حضرات معصومین...

باز از یه طرف آدمایی که تو کربلا بودن پس چی؟ چرا امام ع شب عاشورا فرمودن برید؟ 
نمیدونم ولی این موضوع فکرم رو مشغول کرده که آدمایی که شب عاشورا اونجا بودن کم آدمایی نبودن... امام اونا رو تربیت کرده بودن اونا یه مدت رو با امام زندگی کرده بودن....رایشون رای امام بود... خواستشون خواست امام بود....همه چیشون امام بود... تازه در گوشی بگم به کسی نگید اگه برید بگردید میبینید هیچکس شب عاشورا امام رو ترک نکرده... که اگه ترک میکرد دشمن اینقدر تو بوق و کرنا میکرد که عالم رو برمیداشت صداش! 
امام میان تو جمع اونا میگن که برید... نه به من درب و داغونی که تازه از در اومدم تو و هنوز دارم به لوستر نگاه میکنم که ااااا چقدر اینجا چراغ داره!

بازم نمیدونم اما این حرفی که اون بزرگوار زده اصلا تو کت من یکی نمیره. شاید چون یاد گرفتم طرف حسابم کرم خدا باشه، طرف حسابم رحمت خدا باشه نه اینکه غضب خدا دور از جون!

یاد شعر قیصر میافتم ...

پیش از اینها فکر میکردم خدا
خانه ای دارد میان ابرها...

یا علی

پ.ن : دیر به دیر مینویسد دست خودش نیست دعایش کنید
پ.ن : سر خودمان را شلوغ کرده ایم بیخودی
پ.ن : این روزها نفس کشیدن هم اذیت میکند چه برسد به باقی مسائل
پ.ن : دعا کنید این کمترین را دوست ندارد به مریضی بمیرد!!!
]]>
مانند قاصدک... 2014-01-12T18:58:20+01:00 2014-01-12T18:58:20+01:00 tag:http://nasim-e-ashna.mihanblog.com/post/103 آشنا هو السلام...قاصدک رو دوست دارم.قاصدک خیلی سبکه راحت با هر بادی اوج میگیره و بالا میرهقاصدک مزاحم نور نیست. قاصدک اصلا تو نوره که دیده میشهقاصدک رو نمیشه به جایی ببندیش اگه بخوای به جایی ببندیش دیگه میشکنه و قاصدک نیسترو قاصدک غبار نمیشینه.همه این خصوصیت ها باعث میشه که دوست داشته باشم مثل قاصدک باشم.قاصدکی در آسمان .... پ.ن : دیر نگاشتن را ببخشائید دعا کنید اصلاح شود.پ.ن : اللهم اجعل عواقب امورنا خیراپ.ن : خدایا هر کسی به رهبر ما توهین میکنه رو خودت جوابشو بده.پ.ن : الدعا... هو السلام...

قاصدک رو دوست دارم.

قاصدک خیلی سبکه راحت با هر بادی اوج میگیره و بالا میره

قاصدک مزاحم نور نیست. قاصدک اصلا تو نوره که دیده میشه

قاصدک رو نمیشه به جایی ببندیش اگه بخوای به جایی ببندیش دیگه میشکنه و قاصدک نیست

رو قاصدک غبار نمیشینه.

همه این خصوصیت ها باعث میشه که دوست داشته باشم مثل قاصدک باشم.

قاصدکی در آسمان .... پ.ن : دیر نگاشتن را ببخشائید دعا کنید اصلاح شود.
پ.ن : اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا
پ.ن : خدایا هر کسی به رهبر ما توهین میکنه رو خودت جوابشو بده.
پ.ن : الدعا...
]]>
از جنسی دیگر 2013-11-29T17:41:50+01:00 2013-11-29T17:41:50+01:00 tag:http://nasim-e-ashna.mihanblog.com/post/101 آشنا هو السلام....اینقدر ناله نکن.اینقدر به زمین و زمان ناسزا نگواینقدر ناشکری نکنباغبان خوب و دلسوز وقتی یک درخت در حال رشد کردن و قد کشیدن است میداند که اگر بخواهد این درخت دارای ریشه محکم و قوی باشد و تنه ای قطور داشته باشدتا فردا روزی زیر کوران ها و طوفان ها از پا در نیایدباید چند باری این درخت را به طور اساسی حرص کند.من و تو باغبان دلسوز و مهربان و کارکشته ای داریم.میداند که اگر من و تو بخواهیم فردا روزی در زندگیمان زیر تند بادها و طوفان های زمان جان سالم به در بریم و با کوچکترین نسی

اینقدر ناله نکن.
اینقدر به زمین و زمان ناسزا نگو
اینقدر ناشکری نکن


باغبان خوب و دلسوز وقتی یک درخت در حال رشد کردن و قد کشیدن است 
میداند که اگر بخواهد این درخت دارای ریشه محکم و قوی باشد و تنه ای قطور داشته باشد
تا فردا روزی زیر کوران ها و طوفان ها از پا در نیاید
باید چند باری این درخت را به طور اساسی حرص کند.

من و تو باغبان دلسوز و مهربان و کارکشته ای داریم.
میداند که اگر من و تو بخواهیم فردا روزی در زندگیمان زیر تند بادها و طوفان های زمان جان سالم به در بریم 
و با کوچکترین نسیم ها بیشترین فشارها به ما وارد نشود
باید ما را حرص کند چند باری آن هم اساسی

اگر احساس میکنی زندگیت از بیخ کنده شد
اگر احساس میکنی بعضی وقتها دیگر تمام شدی
اگر احساس میکنی دیگر چیزی از تو نمانده

به جای ناله و نفرین و ناشکری
دست به حمد باغبان بلند کن
دست به حمد خدایی بلند کن که میخواهد محکم و با ریشه بار بیایی
دست به حمد خدایی بلند کن که میخواهد در طوفان ها نه تنها از پا در نیایی بلکه مامن و ناجی دیگران هم باشی


الحمدلله علی جمیع نعماته

پ.ن :‌ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
پ.ن : اصلن به من چه که توافق کردند و فعلا همه خوشحالند...
پ.ن : فعلا ترجیح میدهم منتظر بمانم همینطور
پ.ن :‌فکر نکنم بنویسد
پ.ن : دعا...

]]>